இயேசு விடுவிக்கிறார் || இணையதள பத்திரிக்கை
கர்த்தரே உனக்கு வெளிச்சமாயிருப்பார்; உன் துக்கநாட்கள் முடிந்துபோம் (ஏசாயா 60:20)

இணையதள பத்திரிக்கை

இயேசு விடுவிக்கிறார் இணையதள பத்திரிக்கை...

அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே இயேசு விடுவிக்கிறார் பத்திரிக்கையை இணையதள மூலமாக படித்துக் கொள்ளலாம்...

24 மணி நேர ஜெப உதவிக்கு

 • ஜெபத்திற்கு : (+91) 04639-22 00 00
 • அலுவலகம் : (+91) 04639-22 00 22
 • தொலைநகல் : (+91) 04639-22 00 33
 • மின்னஞ்சல்
 • ஜெபத்திற்கு : prayer@jesusredeems.com
 • தொடர்புக்கு : info@jesusredeems.com
 • பங்காளர் : partnerscare@jesusredeems.com

பார்வையாளரின் எண்ணிக்கை

 • இன்று : 57
 • நேற்று : 80
 • இந்த மாதம் : 18568
 • மொத்தம் : 191288

எங்களிடம் 1 விருந்தினர் இணைப்பு நிலையில்

பின் தொடர்க