இயேசு விடுவிக்கிறார் || இணையதள பத்திரிக்கை
கர்த்தரே உனக்கு வெளிச்சமாயிருப்பார்; உன் துக்கநாட்கள் முடிந்துபோம் (ஏசாயா 60:20)

இணையதள பத்திரிக்கை

இயேசு விடுவிக்கிறார் இணையதள பத்திரிக்கை...

அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே இயேசு விடுவிக்கிறார் பத்திரிக்கையை இணையதள மூலமாக படித்துக் கொள்ளலாம்...

24 மணி நேர ஜெப உதவிக்கு

  • ஜெபத்திற்கு : (+91) 04639-22 00 00
  • அலுவலகம் : (+91) 04639-22 00 22
  • தொலைநகல் : (+91) 04639-22 00 33
  • மின்னஞ்சல்
  • ஜெபத்திற்கு : prayer@jesusredeems.com
  • தொடர்புக்கு : info@jesusredeems.com
  • பங்காளர் : partnerscare@jesusredeems.com

Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'yesuvidu'@'46.252.205.131' (using password: YES) in /home/jesusredeems/public_html/tamil/include/Visitorstatus.php on line 24
Cannot connect to database