கர்த்தரே உனக்கு வெளிச்சமாயிருப்பார்; உன் துக்கநாட்கள் முடிந்துபோம் (ஏசாயா 60:20)

தொடர்புக்கு

இயேசு விடுவிக்கிறார்,
நாலுமாவடி - 628 211.
தூத்துக்குடி மாவட்டம்.
தென் இந்தியா

இயேசு விடுவிக்கிறார் கிளைகள்.

24 மணி நேர ஜெப உதவிக்கு

ஜெபத்திற்கு : (+91) 04639-22 00 00
அலுவலகம் : (+91) 04639-22 00 22
தொலைநகல் : (+91) 04639-22 00 33

மின்னஞ்சல்

ஜெபத்திற்கு : prayer@jesusredeems.com
தொடர்புக்கு : info@jesusredeems.com
பங்காளர் : partnerscare@jesusredeems.com

தொடர்பு படிவம்

இந்த படிவத்தைப் பயன்படுத்தி இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊழியத்திற்கு உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் ஜெப விண்ணப்பங்களை அனுப்பலாம்...

24 மணி நேர ஜெப உதவிக்கு

  • ஜெபத்திற்கு : (+91) 04639-22 00 00
  • அலுவலகம் : (+91) 04639-22 00 22
  • தொலைநகல் : (+91) 04639-22 00 33
  • மின்னஞ்சல்
  • ஜெபத்திற்கு : prayer@jesusredeems.com
  • தொடர்புக்கு : info@jesusredeems.com
  • பங்காளர் : partnerscare@jesusredeems.com

Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'yesuvidu'@'46.252.205.131' (using password: YES) in /home/jesusredeems/public_html/tamil/include/Visitorstatus.php on line 24
Cannot connect to database